5 yleistä virhettä nopeaa lainaa hakiessa

Se, että lainaa voi saada oikeastaan heti internetin kautta on tietysti monella tasolla aivan mahtava juttu. Toisaalta taas tämä voi monesti johtaa sen tyyppisiin virheisiin, joita ei esiinny perinteisten lainojen kohdalla, koska niitä monesti tutkitaan ja punnitaan huomattavasti tarkemmin. Tähän alle on poimittu muutamia niistä tavallisista virheistä, joita voi esiintyy, kun ottaa netistä lainaa. Tietoisuus näistä voi auttaa säästämään todella isoja summia rahaa – ja ehkä jopa esimerkiksi auttaa pelastamaan luottotiedot.

1: Ei vertailla korkoja / tarjouksia

Vaikka lainaa onkin joskus pakko saada mahdollisimman nopeasti, niin kannattaa silti uhrata vaikka 30 sekuntia siihen, että tarkistaa edes parista paikasta sen, millä korolla heiltä saa rahaa. Jos esimerkiksi toinen yritys tarjoaa 1000€ lainan 200% vuosikorolla ja toinen sen 50% vuosikorolla, niin säästää tällä puolen minuutin vertailulla helposti useita satoja euroa, ja mahdollisesti jopa huomattavasti enemmän.

Ja jos oikeasti kokee, että vertailuun ei ole aikaa, niin voi asiaa miettiä vaikka sitä kautta, että tuon 30 sekuntia saa jo melkein kirittyä kiinni sillä, että kirjoittaa supernopeasti siinä vaiheessa, kun hakee lainaa vertailun voittaneelta taholta.

2: Ei varmisteta sitä, milloin lainaa pitää lyhentää ja missä tahdissa

Internetin kautta lainaa tarjoavien tahojen väillä on tosi isoja eroja siinä, miten nopeasti ne haluavat lainaa ottaneen henkilön maksavan lainan takaisin. Lyhyin vapaavalintainen laina-aika, jonka olen nähnyt on 3 päivää ja lyhyin pakollinen (eli siis hakijan on pakko suostua siihen, jos ylipäätänsä haluaa saada lainan) on viikon. Toisaalta taas heti saatavilla olevalle lainalle voi pisimillään saada jopa 5 vuoden maksuajan. Ja vaikka toki on niin, että nämä lyhyet laina-ajat koskevat yleensä pieniä lainoja ja pitkät isoja, niin ei näin välttämättä ole.

Lisäksi myöskään se ei välttämättä pidä paikkaansa, että pitkä laina-aika olisi automaattisesti parempi kuin lyhyt laina-aika. Tämä johtuu ihan siitä, että pitkällä laina-ajalla tietenkin kertyy myös enemmän korkoa sekä muita kuluja, ja näitä on tietysti hölmö maksaa, jos vähemmilläkin ylimääräisillä kustannuksilla olisi selvinnyt.

Sen lisäksi, että on tärkeätä varmistaa laina-aika ja valita se omiin tarpeisiin sopivana, niin on myös hyvä olla tietoinen lyhennysaikatauluista. On nimittäin firmoja jotka vaativat koko lainan kerralla viimeistään ensimmäisenä eräpäivänä, sitten on taas niitä firmoja, joille lainaa lyhennetään joka eräpäivä tietyllä summalla ja sitten on vielä huomattava määrä niitä tahoja, joille lainaa pitää lyhentää aina eräpäivänä vähintäänkin tietyllä minimisummalla. Voi melkoisella varmuudella sanoa, että näistä kolmesta vaihtoehdosta ainakaan ensimmäinen ei ole paras, sehän on kuin kolmonen vain sillä erolla, että siinä ei ole vapautta valita pienempää lyhennystä, jos sille onkin tarvetta.

3: Ei varmisteta sitä, että lainasta selviää, vaikka eteen tulisi yllättäviä kuluja

Monesti lainaa hakiessa unohdetaan se asia, että tavalliset kuukausimenot eivät ole sama asia kuin edes keskimääräiset kuukausittaiset menot. Jos esimerkiksi viimeiset kolme kuukautta on mennyt niin, että menot ovat pysyneet tasaisina sekä yllätyksettöminä 1500 euron tasossa, niin voi esimerkiksi unohtua se, että 4 kuukautta sitten hävisi kännykkä, jonka seurauksena piti ostaa uusi ja kuluttaa siihen rahaa. Tämän pienen esimerkin kautta on hyvä hahmottaa se, miksi lainaa harkitessa pitää varmistua siitä, että lainaa pystyy lyhentämään, vaikka eteen tulisi jotain yllättäviä, mutta kuitenkin ns. tavallisia kuluja (esimerkiksi tiskikone hajoaa tai on pakko käydä hammaslääkärissä viikonloppuna tms.).

4: Ei varmisteta edellytyksiä lainan saamiselle

Yleisesti ottaen kaikki lainoja myöntävät tahot vaativat sen, että hakijalla on luottotiedot kunnossa. On kuitenkin myös monia asioita, joiden kohdalla lainayrityksillä on eroavaisuuksia siinä, mitä ne vaativat hakijalta. Ensimmäisenä näistä voi mainita ikärajat: minimi-iät lainan saamiselle voivat vaihdella juuri täysikäisyyden saavuttaneista yli parikymppisiin, ja lisäksi useilla lainoja myöntävillä tahoilla on myös yläikäraja lainoilleen.

Toisena tavallisena eroavaisuutena on se, minkä tyyppisiä tuloja hakijalta odotetaan. Jotkut firmat voivat olla valmiit myöntämänä lainaa esimerkiksi tukia saaville työttömille, kun taas toisilla on (ainakin käytännössä) vaatimuksena se, että hakijan pitää olla työelämässä. Myös työsuhteen muodolla kuten myös työsuhteen kestolla voi käytännössä olla vaikutuksia siihen, voiko lainaa hakenut saada myönteisen lainapäätöksen.

5: Ei muisteta, että kaikki lainapalvelut eivät suostu maksusuunnitelmaan

Tämä kohta ei tietysti koske läheskään kaikkia lainaa hakevia henkilöitä, mutta todennäköisesti ainakin monia niistä, jotka ovat ennen olleet osallisia maksusuunnitelmassa. Nopeita lainoja myöntävien tahojen ei ole mikään pakko suostua maksusuunnitelmaan, ja jotkut niistä ovatkin päättäneet, etteivät kyseistä mahdollisuutta tarjoa missään tilanteissa, ja toisilla taasen voi olla isoja vaatimuksia siihen pääsemiseksi. Ei siis pidä missään nimessä tuudittautua siihen, että maksuhäiriömerkinnän välttää viimeistään sillä, että lainaa antanut taho suostuu maksusuunnitelmaan. Tämän sijaan laina voidaankin esimerkiksi irtisanoa ja sitä voidaan vaatia kerralla kokonaan maksettavaksi.

Vieritä ylös